Protokół z posiedzenia Jury 2. Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Adama Trochimiuka

W dniu 5 października 2023 o godz. 11.00 w Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego  w Białej Podlaskiej ul. Krótka 1, zebrało się Jury powołane zarządzeniem Dyrektora Bialskiego Centrum Kultury Nr 11/2023 z dnia 04.10.2023 r. w następującym składzie:

Piotr Maciuk – członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, dokumentalista

– Tomasz Młynarczyk – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików

– Tadeusz Żaczek – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików

Roman Laszuk – dziennikarz

– Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska – członek honorowy

Barbara Kociubińska-Koza w imieniu Starosty Bialskiego – członek honorowy

Barbara Trochimiuk – członek honorowy

– Małgorzata Piekarska – komisarz  konkursu

  •  Przewodniczący jury:  Piotr Maciuk
  • Na konkurs nadesłano prace:

       –   I kategoria 10-12 lat – 16 zdjęć ( 3 autorów )

                –   II kategoria 13-18 lat – 79 zdjęć ( 11 autorów )

       –   III kategoria powyżej 18 lat – 365 zdjęć ( 56 autorów )

  • Jury po naradzie dokonało selekcji prac. Do wystawy zakwalifikowano  88 prac 32autorów.
  • Przyznano następujące nagrody:

       I kategoria 10-12 lat

W I kategorii  10-12 lat Jury nie przyznało I, II i III nagrody,

natomiast przyznało następujące wyróżnienia:

Wyróżnienie: Jan Szelest

Wyróżnienie: Julia Michaluk

Wyróżnienie: Seweryn Petruk

 

 II kategoria 13-18 lat

I miejsce: Paulina Andrzejewska

II miejsce: Marta Stężała

III miejsce: Maciej Bieliński

NAGRODA SPECJALNA BARBARY TROCHIMIUK

– Martyna Fiutak

 Jury przyznało wyróżnienia:

Wyróżnienie: Paulina Andrzejewska

Wyróżnienie: Maciej Bieliński

Wyróżnienie: Magdalena Oklińska

 

III kategoria powyżej 18 lat

I miejsce: Jacek Dryglewski

II miejsce:  Marek Zubik

III miejsce: Konrad Kiryła

NAGRODA SPECJALNA BARBARY TROCHIMIUK

–  Grzegorz Król

Jury przyznało  wyróżnienia:

Wyróżnienie: Grzegorz Król

Wyróżnienie: Andrzej Teleon

Wyróżnienie: Anna Wygodny

Ponadto Jury wybrało zdjęcie na okładkę katalogu: Ryszarda Domańskiego

Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej:

– Jakub Aftaruk – 4 prace

– Maciej Bechta – 1

– Mirosław Bajkowski – 2

– Marek Burek – 1

– Lubow Błonowska – 1

– Wiesław Denisiuk – 5

– Jarek Domański – 3

– Ryszard Domański – 2

– Jacek Dryglewski – 3

– Grażyna Hankiewicz -2

– Marek Kiryluk – 2

– Konrad Kiryła – 9

– Klaudia Baj – 1

– Grzegorz Król – 1

– Małgorzata Pawelczyk – 1

– Marek Zubik – 9

– Małgorzata Michaluk – 1

– Lech Ścibor-Rylski – 4

– Andrzej Teleon – 3

– Marcin Wałecki – 2

– Eliza Waskiewicz – 2

– Janusz Wilczyński – 2

– Anna Wygodny – 1