FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  KATEGORIA WIEKOWA:

  ============================
  ============================

  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 zdjęć.
  Mogą to być zdjęcia pojedyncze (JPG) lub w zestawie.
  Zdjęcia mogą być spakowane jako ZIP lub RAR maksymalnie razem wielkość plików 25 MB)
  Gdy prace zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej poprosimy o większą rozdzielczość zdjęć.
  Aby uczestniczyć w konkursie należy wysłać minimum jedno zdjęcie.

  ============================
  ============================
  TWOJE ZDJĘCIE(A) LUB ZESTAW
  ============================
  ============================


  Twoje (1) zdjęcie lub zestaw (obowiązkowo)
  (MAX 10MB)
  Temat zdjęcia:

  Miejsce wykonania zdjęcia powiat:

  ============================


  Twoje (2) zdjęcie lub zestaw
  (MAX 4MB)
  Temat zdjęcia:

  Miejsce wykonania zdjęcia powiat:

  =============================


  Twoje (3) zdjęcie lub zestaw
  (MAX 4MB)
  Temat zdjęcia:

  Miejsce wykonania zdjęcia powiat:

  =============================


  Twoje (4) zdjęcie lub zestaw
  (MAX 4MB)
  Temat zdjęcia:

  Miejsce wykonania zdjęcia powiat:

  =============================


  Twoje (5) zdjęcie lub zestaw
  (MAX 4MB)
  Temat zdjęcia:

  Miejsce wykonania zdjęcia powiat:

  =============================

  =============================